Tôi có thể đăng ký sử dụng két an toàn bằng cách nào?

Có thể đăng ký sử dụng két an toàn trực tuyến hay trực tiếp tại chi nhánh của 24SAFE trên cơ sở trình ra giấy tờ tùy thân. Công dân Cộng hòa Séc trình chứng minh thư, người ngoại quốc trình hộ chiếu còn thời hạn. Nhất thiết phải đem theo cả điện thoại di động, có địa chỉ hòm thư điện tử - email và thanh toán tại chỗ tiền thuê két, bằng tiền mặt hay bằng thẻ thanh toán. Có thể thanh toán tiền thuê két bằng thẻ thanh toán nếu đăng kí đặt trực tuyến.

Đặt két an toàn

TRỰC TUYẾN
Quí vị cần những gì?
  • 5 phút thời gian
  • dữ liệu cá nhân – họ tên, chỗ ở, hòm thư điện tử - email, số điện thoại
TRỰC TIẾP
Quí vị cần những gì?
  • đến trung tâm khách hàng
  • hòm thư điện tử - email, số điện thoại
  • chứng minh thư/ hộ chiếu/ thẻ vĩnh trú
Địa chỉ 24SAFE

Dữ liệu cá nhân và bảo vệ

Theo luật pháp hiện hành Bên cho thuê quản lý Dữ liệu cá nhân và các dữ liệu khác của Bên thuê, Bên cho thuê có được những dữ liệu này thông qua Hợp đồng thuê đã được kí kết. Bên thuê, thông qua Hợp đồng thuê két an toàn đồng ý rằng những dữ liệu cá nhân do mình cung cấp cho Bên cho thuê sẽ được tập hợp và quản lý phù hợp với Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và luật số 253/2008 Sb.