Cơ hội đầu tư đặc biệt

Logo ATT Investment

 

24SAFE hợp tác cùng với  Att Investment cung cấp khả năng mua vàng và kim cương đầu tư trong không gian trung tâm khách hàng của chúng tôi. Đầu tư đã mua được thì quí vị có thể ngay lập tức cất vào két an toàn, và như vậy là hình thức tiết kiệm an toàn. Trong chào hàng của chúng tôi thì quí vị có thể tìm thấy cả đồng hồ huyền thoại từ nhà sản xuất duy nhất Séc – PRIM Manufacture 1949.


Tại sao lại đầu tư vào kim cương

• Đây là tập trung cao nhất của sự giàu có.
• Giá cả không ngừng tăng.
• Đầu tư ổn định nhất trong 10 năm qua.

diamant

 

zlato


Tại sao lại đầu tư vào vàng

• Đây là tiền được công nhận trên toàn thế giới.
• Giá vàng không ngừng tăng.
• Không chịu thuế DPH.

 


Tại sao lại là đồng hồ PRIM Manufacture 1949

Nếu như mà đồng hồ là niềm đam mê của quí vị thì nhãn hiệu PRIM chính là hiệu mà quí vị tìm kiếm. Ở chỗ chúng tôi quí vị có thể chọn trong dòng đồng hồ sang trọng hay là dòng đồng hồ được sản xuất hạn chế.

prim 1949