Jak si mohu zřídit schránku?

Schránku je možné si zřídit on-line, případně přímo na pobočce 24SAFE, na základě předložení osobních dokladů. Občané ČR tedy předloží platný občanský průkaz, cizinci platný pas. Dále je nutné přinést mobilní telefon, uvést e-mailovou adresu a na místě pronájem zaplatit, ať už hotově nebo kartou. Pronájem schránky je rovněž možné zaplatit kartou při online rezervaci.

Objednat schránku

ON-LINE Co k tomu potřebujete?
  • 5 minut Vašeho času
  • osobní údaje - jméno, bydliště, e-mail, tel. číslo
Osobně Co k tomu potřebujete?
  • navštívit klientské centrum
  • mobilní telefon, e-mail
  • občanský průkaz / pas / povolení k trvalému pobytu
Adresa 24SAFE

Osobní údaje a jejich ochrana.

Pronajímatel zpracovává podle platných právních předpisů Osobní a další údaje Nájemce, které Pronajímatel získá v souvislosti s uzavřením Nájemní smlouvy. Nájemce potvrzením Smlouvy o pronájmu Schránky souhlasí s tím, že jeho osobní údaje jím poskytnuté Pronajímateli jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s Obecným nažízením o ochraně osobních údajů (GDPR).